Bulgarian Catalan Chinese, Simple Chinese, Traditional Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean
Latin Norvegian Polish Portuguese Portuguese, Brazilian Romanian Russian Serbian Slovak Slovanian Spanish Spanish, Latin American Swedish Tagalog Thai Turkish Welsh

Skidbladnir


Skidbladnir Podstawą naukową programu Skidblandir jest Teoria Twórczego Rozwiązywania Problemów, w języku angielskim oznaczana skrótem TIPS, a w niemieckim i rosyjskim -- TRIZ. Teoria ta została sformułowana w 1946 roku przez profesora Altschullera, który w tym czasie był wojskowym inżynierem do spraw patentów.

Teoria TIPS bazuje na zasadzie, że niezależnie od naukowej dyscypliny czy branży przemysłu, wyizolowane problemy i ich rozwiązania zwykle powtarzają się. Analizując około 40000 niezwykle udanych patentów odkryto, że wszystkie one były oparte w przybliżeniu o 40 reguł rozwiązań.

Inna podstawowa zasada tej teorii mówi, że ewolucja systemów technicznych naśladuje określone tendencje i że istotne innowacje wymagają współudziału wyników badań naukowych z zupełnie innej dziedziny.

Najbardziej znanym oprogramowaniem do rozwiązywania tego i podobnych problemów jest prawdopodobnie TechOptimizer, który podobnie jak inne aplikacje z tej dziedziny jest oprogramowaniem zamkniętym i bardzo drogim.

Oto prosty przykład dla zilustrowania tej teorii:
1. materiał luminescencyjny zamienia świało ultrafioletowe na widzialne;
2. drobny pył lub rozprowadzone cząstki metalu blokują luminescencję;
3. zanim ruchoma część silnika ulegnie uszkodzeniu, małe części metalu są wprowadzane do oleju silnikowego.
Łącząc te trzy fakty można łatwo dojść do wniosku, że dodanie materiału luminescencyjnego do oleju umożliwi sprawdzenie, czy określone części mechanizmu muszą być wymienione zanim nastąpi awaria, ponieważ luminescencja oleju zostanie powstrzymana.

Rzeczywiste przypadki są często znacznie bardziej skomplikowane i wymagają dużej bazy danych efektów, które muszą być zebrane z literatury fachowej, co jest nużącym i pracochłonnym zadaniem.

Skidblandir został napisany z wykorzystaniem C++ (Qt), Perl, PHP, MySQL i został opublikowany na Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GPL). W porównaniu do zamkniętych projektów, Skidblandir może mieć stosunkowo mało efektów, ale zawiera już efekty programowe -- prawdopodobnie pierwsze tego typu rozwiązanie.

Mile widziana jest pomoc w każdej formie; szczególnie programiści i użytkownicy przekazujący swoje opinie o programie. Potrzebne są również dane na temat efektów oraz dostęp do bazy rzeczywistych problemów.


Źródło: Brave GNU World - Numer 49 Copyright (c) 2003 Georg C. F. Greve
Translation: Marcin "Wanted" Sochacki
I'm sorry, most part is only available in german.SourceForge.net Logo
GPL © 2002-2004 by Lars Brand - made with SuSE LINUX 9.1, C++, QT, KDE, Apache, Perl, PHP, MySQL and Quanta Plus